Better than yesterday

Vårt uppdrag

III Green Tech mission är att förbättra vår miljö genom att öka möjligheterna till återvinning och effektivisering av våra resurser. Att vi förbrukar mer än vad vår omvärld mår bra av är uppenbart och vi behöver bli bättre på att ta tillvara på vad vi har. Allt för mycket av våra gemensamma resurser slängs i vår natur eller hanteras på ett ineffektivt förfarande. Detta måste ändras.

Förbättra miljön

III Green Tech är baserat i Vellinge. Nära till storstäderna Malmö i Sverige och Köpenhamn i Danmark. Detta ger möjligheter att skapa en grogrund för de produkter och förbättringar som tas fram för att förbättra vår miljö.

Genom samarbeten med andra företag och egenskapade produkter/tjänster är syftet klart och tydligt, vi måste hantera vår omvärld bättre än igår om vi ska lämna morgondagen till våra kommande generationer.

Kontakt