Fenix

Fenix har tagits fram för att öka möjligheterna till insamling av skräp i vår närmiljö. Genom att FENIX enkelt kan transporteras till de platser där den behövs mest och enbart drivs av muskelkraft kan FENIX göra stor nytta och förenkla hanteringen av det avfall som samlas in.

Genom att skapa förutsättningarna för att effektivt samla små och skrymmande avfall som finns i vår natur, kan insatserna faktiskt göra nytta.

Att skapa aktiviteter och stärka insatsen för miljön genom gemensamma insatser inom skola, föreningar och förskola är det FENIX vill hjälpa till att skapa.