GIZMA 1.0

GIZMA 1.0 har utvecklats för att möta behovet av att återvinna Cellplast (även benämnt som Frigolit). Fokus med GIZMA 1.0 är flexibiliteten och användarvänligheten.

Genom att göra den mobil och ett utkast som möjliggör effektiv hantering av det komprimerade materialet är detta framtiden för återvinning av cellplast.

Materialet bryts av sin egenvikt och trillar enkelt ner i till exempel en Big Bag eller Container.

Komprimeringen av materialet är cirka 1:30. Det vill säga, 30 kubikmeter cellplast blir en kubikmeter.

Densiteten höjs motsvarande och därigenom finns det ekonomi i att transportera materialet, som nu inte till största delen består av luft.

Cellplast har en mycket hög återvinningsgrad och genom återvinningen sparar vi naturens resurser och minskar energiförbrukningen.

GIZMA riktar sig till användning på till exempel återvinningsstationer, byggarbetsplatser, köpcentra och större bostadsrättsföreningar.